top of page

GDPR

iForm Västerhaninge/Tungelsta behandlar personuppgifter i enlighet med EU s nya direktiv GDPR.


iForm är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är korrekt. Du kan alltid kontakta oss via mail till ekonomi@iformvh.se.

Att lämna sina uppgifter hos oss är naturligtvis frivilligt men för att vara medlem hos oss behöver vi vissa personuppgifter. som namn, personnummer, adress, email och telefonnummer. Bankkonto information sparas i samband med autogiro. Medlemmars och i vissa fall andra kunders personuppgifter sparas och behandlas för särskilda ändamål som fakturering, köp, rättigheter, information till medlem/kund mm.

De uppgifter vi behandlar är endast de uppgifter som uppgetts vid anmälan, registrering eller köp.


Personuppgiftsbehandlingen som utförs i samband med ditt medlemskap följer gällande lagstiftning. Den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkor och för att iForm har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis hälsa - utförs endast efter nödvändighet, med ditt medgivande och med stöd av lagstiftning. 

iForm behandlar dina personuppgifter med ändamål att upprätthålla en god registervård. Skötsel av medlemsadministration, utskick av medlemsnyheter och relevant marknadsföring. iForm kan också behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras då det är viktigt att kunna säkerställa medlemmars identitet. Dina personuppgifter behandlas med nödvändighet i iForms IT-system.


Lagringstiden
iForm behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem eller kund. Vid uppsägning av medlemskap kan du välja om du vill att vi sparar dig som vilande medlem. I detta fall slipper du betala ny medlemsavgift om du vill bli medlem på nytt. Om du väljer att inte sparas som vilande medlem raderas dina personuppgifter inom 12 månader. iForm fortsätter endast att lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen av uppgifterna. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. Dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till ekonomi@iformvh.se.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Dock kan ingen säkerhets eller krupteringmetod garantera skydd av information från hackare eller mänskliga misstag.

Genom att du redan godkänt iForms medlemsavtal vid tecknande av ditt träningskort, behöver du inte göra någonting. Vill du inte få någon marknadsföring, kan du när som helst kontakta oss via ekonomi@iformvh.se.

bottom of page