Familjen

För hela Familjen


Ungdomskortet

Vår vision om att vara en anläggning för alla åldrar och hela familjen börjar ta form i verkligheten. En av de senaste satsningarna som vuxit fram är ett ungdomskort.
Allt fler ungdomar lever ett liv som innebär mycket stillasittande och kanske ofta också felaktig kost. I skolor drar man ner på idrott.
Vårt bidrag till en bättre folkhälsa är en satsning på ungdomar. Det innebär en kombination av båda träning och handledning. Vi vill bidra med den kunskap som vi byggt upp under lång tid. Att inspirera till en mer aktiv och hälsosammare livsstil.
Träningen i gymmet kommer att ske under kontrollerade former och tider. En växande kropp är mer utsatt och kan ta skada av felaktig träning. En viktig del i undomskortet är utbildning. Att tidigt lära sig att träna rätt och säkert.
Ungdomskortet gäller för killar och tjejer mellan 13-16 år.Träning i gymmet får endast ske då bemanning finns.Pass och konditionsparken kan användas fritt, efter utbildning.Målsman och ungdomen behöver komma på en informationmed en Medlemsrådgivare innan träningen kan påbörjas.


Junior Cross

Avslutning av Junior Cross VT 2016. Barn och ledare

Foto Sivert Carlson

Familjepass

Från 13 år. Ha kul hela familjen!
Familjepasst gäller för barn från 13 år som kan träna med målsman på särskilt angivna pass. Lämpliga pass är markerade med * Barnen betalar endast 245 kr/mån.

För mer info ring 08 500 288 00 eller tala med receptionen.